چرا وضعیت استخدامی شرکتی‌های مخابرات به‌سامان نمی‌شود؟

چرا وضعیت استخدامی شرکتی‌های مخابرات به‌سامان نمی‌شود؟
پس از تجمعات مکرر کارکنان شرکتی مخابرات مقابل مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس، در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار رسیدگی به مطالبات این کارگران شد.

چرا وضعیت استخدامی شرکتی‌های مخابرات به‌سامان نمی‌شود؟

پس از تجمعات مکرر کارکنان شرکتی مخابرات مقابل مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس، در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار رسیدگی به مطالبات این کارگران شد.
چرا وضعیت استخدامی شرکتی‌های مخابرات به‌سامان نمی‌شود؟