کارگران و بازنشستگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند

کارگران و بازنشستگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با صدور بیانیه‌ای از تمام مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان خواست تا در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شرکت کنند.

کارگران و بازنشستگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند

کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با صدور بیانیه‌ای از تمام مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان خواست تا در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شرکت کنند.
کارگران و بازنشستگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند