کارگران پیمانی راه آهن آذربایجان شرقی تجمع کردند

کارگران پیمانی راه آهن آذربایجان شرقی تجمع کردند
صبح امروز (۲۶ آذر ماه) شماری از کارگران پیمانکاری راه‌آهن آذربایجان شرقی با تجمع مقابل ساختمان اداره کل راه آهن در تبریز، خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند.

کارگران پیمانی راه آهن آذربایجان شرقی تجمع کردند

صبح امروز (۲۶ آذر ماه) شماری از کارگران پیمانکاری راه‌آهن آذربایجان شرقی با تجمع مقابل ساختمان اداره کل راه آهن در تبریز، خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند.
کارگران پیمانی راه آهن آذربایجان شرقی تجمع کردند