گزارش وکس از اوج گیری تنش ها در روابط عربستان و آمریکا و تهدید عادل الجبیر

گزارش وکس از اوج گیری تنش ها در روابط عربستان و آمریکا و تهدید عادل الجبیر
عربستان پیشینه دور و درازی در جنبش های تروریستی دارد. در دهه 1980، در زمان جنگ شوروی در افغانستان، دولت عربستان (به همراه آمریکا) به شدت از داوطلبان عربی که به جنگ شوروی می رفتند حمایت مالی کردند.

گزارش وکس از اوج گیری تنش ها در روابط عربستان و آمریکا و تهدید عادل الجبیر

عربستان پیشینه دور و درازی در جنبش های تروریستی دارد. در دهه 1980، در زمان جنگ شوروی در افغانستان، دولت عربستان (به همراه آمریکا) به شدت از داوطلبان عربی که به جنگ شوروی می رفتند حمایت مالی کردند.
گزارش وکس از اوج گیری تنش ها در روابط عربستان و آمریکا و تهدید عادل الجبیر

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

اس ام اس جدید