یائسگی پایان جوانی و شادابی نیست!

یائسگی پایان جوانی و شادابی نیست!
اغلب زنان تا وقتی وارد دوران میانسالی نشده‌اند، درباره یائسگی تنها نام آن را می‌شنوند، اما با افزایش سن، ترس ذهنی به نام هراس یائسگی آنها را فرا می‌گیرد.

یائسگی پایان جوانی و شادابی نیست!

اغلب زنان تا وقتی وارد دوران میانسالی نشده‌اند، درباره یائسگی تنها نام آن را می‌شنوند، اما با افزایش سن، ترس ذهنی به نام هراس یائسگی آنها را فرا می‌گیرد.
یائسگی پایان جوانی و شادابی نیست!

دانلود فیلم خارجی