یک سپرده‌گذاری در بانک‌ها ممنوع شد

یک سپرده‌گذاری در بانک‌ها ممنوع شد
بعد از سپرده‌گذاری‌های خارج از چارچوب بانک‌ها نزد یکدیگر که خود عاملی برای بلوکه شدن سپرده‌های مردمی به منظور سودآوری آنها شده بود، این بار بانک‌ها رسما از هرگونه سپرده‌گذاری خارج از بازار بین بانکی منع شدند.

یک سپرده‌گذاری در بانک‌ها ممنوع شد

بعد از سپرده‌گذاری‌های خارج از چارچوب بانک‌ها نزد یکدیگر که خود عاملی برای بلوکه شدن سپرده‌های مردمی به منظور سودآوری آنها شده بود، این بار بانک‌ها رسما از هرگونه سپرده‌گذاری خارج از بازار بین بانکی منع شدند.
یک سپرده‌گذاری در بانک‌ها ممنوع شد

دانلود ها پلاس