آفت جدید “پرسپولیس”/ کمی فداکار باشید لطفا!

آفت جدید “پرسپولیس”/ کمی فداکار باشید لطفا!
با وجود توقف در برابر فولاد، پرسپوليس در هفته دوم ليگ شانزدهم فوتبال بدي بازي نكرد و چيزي نزديك به 10موقعيت عالي گلزني داشت.

آفت جدید “پرسپولیس”/ کمی فداکار باشید لطفا!

با وجود توقف در برابر فولاد، پرسپوليس در هفته دوم ليگ شانزدهم فوتبال بدي بازي نكرد و چيزي نزديك به 10موقعيت عالي گلزني داشت.
آفت جدید “پرسپولیس”/ کمی فداکار باشید لطفا!

پامنا موبایل لپ تاپ