روزنامه اقتصاد پویا : پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

روزنامه اقتصاد پویا : پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ روزنامه اقتصاد پویا : پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ روزنامه اقتصاد پویا : پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

معوقات مزدی کارگران معدن یورت به ۶ ماه رسید

معوقات مزدی کارگران معدن یورت به ۶ ماه رسیدبرخی منابع کارگری در معادن زغال سنگ زمستان یورت، از تعویق زمانی در پرداخت حقوق حدود ۳۰۰ کارگر این واحد معدنی به دلیل کمبود منابع مالی خبر می‌دهند. معوقات مزدی کارگران معدن… Continue Reading

صدور فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران

صدور فیش حقوقی برای مستمری‌بگیرانواعظ‌مهدوی گفت: صادرکردن فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گرفته است. صدور فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران واعظ‌مهدوی گفت: صادرکردن فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گرفته است.صدور فیش حقوقی برای مستمری‌بگیران

روزنامه فرصت امروز : چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

روزنامه فرصت امروز : چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ روزنامه فرصت امروز : چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ روزنامه فرصت امروز : چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷