مدافع نفت تهران: خوشحال می شوم در “استقلال” با منصوریان کار کنم

مدافع نفت تهران: خوشحال می شوم در “استقلال” با منصوریان کار کنم
مدافع تیم فوتبال نفت تهران گفت: روزهای خوبی با منصوریان در تیم ملی امید و نفت داشتم و خوشحال می شوم در استقلال هم با این مربی کار کنم.

مدافع نفت تهران: خوشحال می شوم در “استقلال” با منصوریان کار کنم

مدافع تیم فوتبال نفت تهران گفت: روزهای خوبی با منصوریان در تیم ملی امید و نفت داشتم و خوشحال می شوم در استقلال هم با این مربی کار کنم.
مدافع نفت تهران: خوشحال می شوم در “استقلال” با منصوریان کار کنم

مرکز فیلم