افزایش میزان کارگران خارجی در بحرین

افزایش میزان کارگران خارجی در بحرین

جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: افزونی جمعیت کارگران خارجی به نسبت ۵۳٪ از ساکنین بحرین رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به واقعه ضرب و شتم دو نگهبان در منامه توسط کارگران خارجی، با تاکید بر اینکه مسئولیت این اقدام با حکومت بحرین است در بیانیه‌ای اعلام کرد: در نتیجه اقدامات و شرایطی که حکومت فراهم آورده است شهروند بحرینی تبدیل به قربانی سیاست‌ها و پروژه‌هایی شده است که فاقد کمترین ارزشهای شهروندی و عدالتند.

الوفاق بیان کرد: ادامه تفکر سیاسی کنونی در اداره کشور، بحرینی‌ها را در تمامی عرصه‌ها بیش از پیش بسوی نا امنی می‌کشاند، در عرصه کارگری و استخدام، معیشت، مسکن، تعلیم، اقتصاد و بلکه در کل عرصه‌های امنیت عمومی.

جمعیت الوفاق اشاره کرد: بحرین نیازمند نسل جدیدی مسؤولیت پذیر تر و با عِرق ملی بیشتر است که از هرگونه فساد و دست داشتن در اهانت، اذلال و تحقیر بحرینی‌ها پاک باشد و از قدر و کفایت بیشتری برای بردوش گرفتن مسؤولیت حمایت از شهروند بحرینی و مراقبت از مصلحت‌های آن و فراهم آوری شرایطی انسانی برای وی برخوردار باشد.

در این بیان تاکید شده است: افزونی جمعیت کارگران خارجی بشکلی خطیر و هولناک و تصاعد آن به نسبت ۵۳٪ از ساکنین بحرین بدون هیچ برنامه ریزی، آمادگی و چشم انداز صحیحی بیانگر فشل و شکستی غیر قابل قبول است.

الوفاق اعلام کرد: شرایطی که در حول این قضیه وجود دارد هیچیک از وجود چشم اندازی صحیح در این زمینه حکایت نمی‌کنند، از کسب فرصت‌های کاری و عدم آمادگی بحرین -از لحاظ زیر ساختی، وضعیت امنیتی و انسانی- برای پذیرش این تعداد بسیار زیاد از کارگران گرفته تا قوانین و اقدامات مورد نیاز و همچنین شرایط غیر انسانی که اکثر کارگران خارجی در بحرین در آن بسر می‌برند.

جمعیت الوفاق در پایان اشاره کرد: این جمعیت حامی ایجاد محیطی سالم، امن و زیرساخت‌های مناسب و فراهم آوردن شرایطی انسانی برای کارگران و حفظ کرامت و حقوق آنها است و بسیار ضروری است که این گروه‌ها مورد سواستفاده قرارنگیرند و منافع کشور، شهروندان و شرایط کاری، سکونت، امنیت و … آنها مورد معامله قرار نگیرند.

گفتنی است که شنبه ۴ جولای / ۱۴ تیر ماه ده‌ها کارگر خارجی در منامه پایتخت بحرین بشکل اهانت آمیز و غیر انسانی به دو نگهبان غیر مسلح یک شرکت محلی هجوم آورده و آنها را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند که فیلم این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بحرین منتشر شده و خشم بحرینی‌ها و فعالان حقوقی و تحلیلگران اقتصادی را برانگیخت.

asaran