محاکمه کارگران هفت تپه

دادگاه 10 نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در شوش امروز برگزار شد.

از قرار معلوم کیفرخواست این کارگران صادر شده و کارگران در انتظار صدور رای در روزهای آینده هستند. دادگستری شوش، قرار است رای نهایی را صادر نماید.

دو نفر از کارگرانی که امروز در دادگاه حاضر شدند، عضو شورای اسلامی کار این واحد صنعتی هستند.

پیش از این، هفت کارگر این مجتمع به هشت ماه حبس تعلیقی و 30 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده‌اند.

محاکمه کارگران هفت تپه

محاکمه کارگران هفت تپه

ins2012