آمارمتناقض اشتغالزایی سخنگوی دولت +جدول

آمارمتناقض اشتغالزایی سخنگوی دولت +جدولدرحالی که محمد باقر نوبخت مدعی این است که در ۹ماهه سال جاری۹۱۸ هزار نفر وارد بازار کار شده اند که مقایسه نتایج آمار بیکاری پاییز ۹۶ با سال ۹۵ حکایت از این دارد که دربازه… Continue Reading