فوری/ مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود دسترسی می‌یابد.

فوری/ مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود دسترسی می‌یابد. بیش از ۴۰۰ فرد و شرکت از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند نوشته فوری/ مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود… Continue Reading