معلمان اخراجی ترکیه به کارگری روی آورده‌اند

معلمان اخراجی ترکیه به کارگری روی آورده‌اندمعلمان ترکیه‌ای که پس از کودتای سال ۲۰۱۶ در این کشوره از کار اخراج شده‌اند، در تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل شده‌اند. آنها در رستوران‌ها کارگری می‌کنند و به امید تبرئه شدن از… Continue Reading