هرگز آیفون یا آیپد خود را روی این تاریخ تنظیم نکنید!

هرگز آیفون یا آیپد خود را روی این تاریخ تنظیم نکنید!اگر به شکل دستی در تنظیمات iOS به یکم ژانویه 1970 برگردانید، این کار منجر به آن خواهد شد که گوشی هوشمند شما برای همیشه از دست برود. هرگز آیفون… Continue Reading