اتفاقات عجیب در اردوی تیم ملی!

اتفاقات عجیب در اردوی تیم ملی!در حالی که بازیکنان تیم ملی باید تمرکز خود را برای آماده سازی بازی های مقدماتی بگذارند اما در اردوی تیم ملی حال و هوا به مسئله دیگری می گذرد. اتفاقات عجیب در اردوی تیم… Continue Reading