کارگران شهرداری امیدیه خواستار اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند

کارگران شهرداری امیدیه خواستار اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل شدندشماری از کارگران شهرداری امیدیه، رفع مشکلات اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش دستمزد‌هایشان را خواستار شدند. کارگران شهرداری امیدیه خواستار اجرا ی طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند شماری از کارگران شهرداری… Continue Reading

طبقه‌بندی مشاغل در شرکت مهندسی‌توسعه نفت به اجرا درآمد

طبقه‌بندی مشاغل در شرکت مهندسی‌توسعه نفت به اجرا درآمداتحادیه کارگران صنعت انرژی از به اجرا درآمدن طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران شاغل در شرکت مهندسی توسعه نفت از زیر مجموعه‌‌های وزارت نفت، خبر داد. طبقه‌بندی مشاغل در شرکت مهندسی‌توسعه… Continue Reading