«شکیرا» خواننده احتمالی افتتاحیه المپیک

«شکیرا» خواننده احتمالی افتتاحیه المپیکگفته می‌شود همسر جرارد پیکه، بازیکن سرشناس تیم فوتبال بارسلونا خواننده مراسم افتتاحیه خواهد بود. «شکیرا» خواننده احتمالی افتتاحیه المپیک گفته می‌شود همسر جرارد پیکه، بازیکن سرشناس تیم فوتبال بارسلونا خواننده مراسم افتتاحیه خواهد بود.«شکیرا» خواننده… Continue Reading

خسارات احتمالی زلزله بجنورد در حال بررسی است

خسارات احتمالی زلزله بجنورد در حال بررسی استمدیرکل ستاد بحران خراسان شمالی از آماده‌باش نیروهای امدادی خبر داد و گفت: خسارات احتمالی زلزله بجنورد در حال بررسی است. خسارات احتمالی زلزله بجنورد در حال بررسی است مدیرکل ستاد بحران خراسان… Continue Reading

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دربی

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دربیبرانکو ایوانکوویچ برای بازی حساس روز جمعه تنها کمال کامیابی نیا را از جمع بازیکن ثابت خود در ترکیب اصلی به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت. ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دربی برانکو ایوانکوویچ برای بازی… Continue Reading