شرایط و نحوه بیمه‌پردازی متقاضیان بیمه اختیاری اعلام شد

شرایط و نحوه بیمه‌پردازی متقاضیان بیمه اختیاری اعلام شدمدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی، شرایط و نحوه بیمه‌پردازی برای متقاضیان بیمه‌های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه‌دار را تشریح کرد. شرایط و نحوه بیمه‌پردازی متقاضیان بیمه اختیاری… Continue Reading