تفویض اختیار بیمه بیکاری به کاریابی‌ها از هفته آینده

تفویض اختیار بیمه بیکاری به کاریابی‌ها از هفته آیندهطرح بیمه بیکاری، از هفته آینده به مراکز کاریابی‌های منتخب سراسر کشور تفویض می‌شود که برای اجرای این طرح، سامانه بیمه بیکاری از هفته گذشته رونمایی شد. تفویض اختیار بیمه بیکاری به… Continue Reading

کری با اختیار رفع تحریم های ایران راهی وین می شود

خبرگزاری های بین المللی جمعه شب از سفر وزیر امورخارجه آمریکا به وین برای گفت وگو با «محمدجواد ظریف» و «فدریکا موگرینی» خبر دادند و همزمان کاخ سفید حکم تفویض اختیارات رئیس جمهوری آمریکا به جان کری در زمینه رفع… Continue Reading