بازگشت به کار نماینده اخراجی کارگران «کالسمین»

بازگشت به کار نماینده اخراجی کارگران «کالسمین»نماینده کارگران کارخانه «کالسمین» زنجان که از ورود به محل کار خود منع شده بود، پس از پیگیری‌های فراوان توانست با توافق به محل کار خود وارد شود. بازگشت به کار نماینده اخراجی کارگران… Continue Reading

کارگر اخراجی شرکت بهشهر اقدام به خودکشی کرد

کارگر اخراجی شرکت بهشهر اقدام به خودکشی کردبامداد امروز یکی از کارگران سابق شرکت بهشهر سعی داشت با پایین انداختن خود از ارتفاع طبقه ششم به زندگی خود خاتمه دهد. کارگر اخراجی شرکت بهشهر اقدام به خودکشی کرد بامداد امروز… Continue Reading

معلمان اخراجی ترکیه به کارگری روی آورده‌اند

معلمان اخراجی ترکیه به کارگری روی آورده‌اندمعلمان ترکیه‌ای که پس از کودتای سال ۲۰۱۶ در این کشوره از کار اخراج شده‌اند، در تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل شده‌اند. آنها در رستوران‌ها کارگری می‌کنند و به امید تبرئه شدن از… Continue Reading