حاج رضایی: ادبیات کی‌روش بد است

حاج رضایی: ادبیات کی‌روش بد استپیشکسوت فوتبال ایران با انتقاد از ادبیات به کار رفته از سوی سرمربی تیم ملی گفت: مربیان جوان با این شرایط چطور الگوهایشان را انتخاب کنند و آیا از این رفتارها ناامید نمی‌شوند؟ حاج رضایی:… Continue Reading