پرسپولیس در ارومیه اردو برپا می کند

پرسپولیس در ارومیه اردو برپا می کنداعضای تیم پرسپولیس در تعطیلات 30 روزه لیگ در آذربایجان اردو می زنند. پرسپولیس در ارومیه اردو برپا می کند اعضای تیم پرسپولیس در تعطیلات 30 روزه لیگ در آذربایجان اردو می زنند.پرسپولیس در… Continue Reading

بازگشت فلامینگو به دریاچه ارومیه بعد28سال/استقبال نامناسب شكارچیان + عکس

بازگشت فلامینگو به دریاچه ارومیه بعد28سال/استقبال نامناسب شكارچیان + عکسجوجه فلامینگویی كه سال 67 در پارك ملی دریاچه ارومیه سرشماری و حلقه گذاری شده بود، بعد از 28 سال به زادگاه خود بازگشت ولی استقبال نامناسب شكارچیان این پرنده را… Continue Reading