تجمع دوباره کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج اینبار در مقابل استانداری البرز

تجمع دوباره کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج اینبار در مقابل استانداری البرزتجمعی از سوی بیش از ۲۵۰ نفر از کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در مقابل استانداری البرز جهت پیگیری معوقات مزدی (بین ۵ الی ۱۰ ماه)، وضعیت کار بیمارستان… Continue Reading

تجمع کارگران«اکیا خودرو» مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی

تجمع کارگران«اکیا خودرو» مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقیصبح امروز حدود ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه خودروسازی «اکیا خودرو» در اعتراض به تاخیر افتادن مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند. تجمع کارگران«اکیا خودرو» مقابل ساختمان استانداری آذربایجان… Continue Reading