استمداد کارگران کنتورسازی ایران از مسئولان

استمداد کارگران کنتورسازی ایران از مسئولانجمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران برای چندمین بار خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود شدند. استمداد کارگران کنتورسازی ایران از مسئولان جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران برای چندمین بار خواستار رسیدگی به مشکلات… Continue Reading