۵ دانشمند پر استناد ایرانی معرفی شدند

بر اساس نتیجه آخرین رتبه بندی یک پایگاه استنادی علوم جهانی ۵ دانشمند ایرانی در بین پر استنادترین ها قرار گرفتند معیار انتخاب پژوهشگران،‌ رتبه بندی در میان یک درصد مقالات پراستناد است.خبرگزاری مهر: تامسون رویترز هر سال پراستنادترین پژوهشگران… Continue Reading