استیماچ در سپاهان ماندنی شد

استیماچ در سپاهان ماندنی شدسرمربی تیم فوتبال سپاهان تا پایان لیگ برتر پانزدهم در این تیم خواهد ماند. استیماچ در سپاهان ماندنی شد سرمربی تیم فوتبال سپاهان تا پایان لیگ برتر پانزدهم در این تیم خواهد ماند.استیماچ در سپاهان ماندنی… Continue Reading