«برنامه اشتغال»در پیچ‌ وخم سازمان برنامه

«برنامه اشتغال»در پیچ‌ وخم سازمان برنامهبا گذشت حدود دو ماه از ابلاغ «برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۶» به کلیه دستگاه‌های اجرایی اما هنوز اعتبارات اجرای این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است. «برنامه اشتغال»در… Continue Reading