اطلاعیه مجدد تامین اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان صادر شد

اطلاعیه مجدد تامین اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان صادر شد با وجود هشدارهای مکرر سازمان تأمین اجتماعی و تأکید این نهاد مبنی بر اینکه هیچگاه تماسی از جانب این سازمان برای دریافت وجه در قبال برخی خدمات همچون تمدید اعتبار… Continue Reading