اعدام 2 آزارگر در بندرعباس

اعدام 2 آزارگر در بندرعباسدو مرد که به اتهام آزار و اذیت یک زن و تهیه فیلم سیاه از وی دستگیر شده بودند، در بندرعباس اعدام شدند. اعدام 2 آزارگر در بندرعباس دو مرد که به اتهام آزار و اذیت… Continue Reading

لغو اعدام ۷ قاچاقچی/تشکیل 33‌هزار پروند‌ه‌زمین‌خواری/توضیح درباره ثامن‌الحجج و بابک‌زنجانی

لغو اعدام ۷ قاچاقچی/تشکیل 33‌هزار پروند‌ه‌زمین‌خواری/توضیح درباره ثامن‌الحجج و بابک‌زنجانیاگر این مواد مخدر داخل کشور توزیع می‌شد و به دست جوانان می‌رسید می‌توانست مرگ تدریجی را به همراه داشته باشد. قوه قضاییه ناچار به برخورد با سوداگران مرگ است. لغو… Continue Reading