وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروش

وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروشکارگر نیوز: تعدادی از کارگران سابق فروشگاه‌ افق کوروش در شیراز از وضعیت نامعلوم مطالبات پایان کار خود پس از تعدیل خبر می‌دهند. وضعیت نامشخص کارگران تعدیلی افق کوروش کارگر نیوز: تعدادی از کارگران سابق… Continue Reading