دادخواست کارگران الکترونیکی می‌شود

دادخواست کارگران الکترونیکی می‌شودآیین دادرسی کار از سوی شورای عالی کار اصلاح شد تا از این پس دادخواست‌های کارگران صرفا به صورت الکترونیکی پذیرفته شود. دادخواست کارگران الکترونیکی می‌شود آیین دادرسی کار از سوی شورای عالی کار اصلاح شد تا… Continue Reading

۶٠درصد احکام مطالباتی کارفرمایان الکترونیکی ابلاغ می‌شود

۶٠درصد احکام مطالباتی کارفرمایان الکترونیکی ابلاغ می‌شودبه گفته مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی هم اکنون بیش از ۶٠ درصد احکام مطالباتی کارفرمایان در کشور بصورت غیر حضوری به آنان ابلاغ می‌شود. ۶٠درصد احکام مطالباتی کارفرمایان الکترونیکی ابلاغ می‌شود… Continue Reading