انتشار فیش‌‌های حقوق کارگران

وحید استرون: چند سالی است که انتشار فیش‌های حقوقی‌ برخی از مدیران در فضای مجازی بازتاب فراوانی دارد و هر از چند گاهی اعدادی به‌عنوان حقوق و مزایا در این فضا منتشر می‌شود که بسیاری از مردم حتی قادر به… Continue Reading

انتشار فیش‌‌های حقوق کارگران؛ عرق پاي کوره براي دو‌ميليون تومان

انتشار فیش‌‌های حقوق کارگران چند سالی است که انتشار فیش‌های حقوقی‌ برخی از مدیران در فضای مجازی بازتاب فراوانی دارد و هر از چند گاهی اعدادی به‌عنوان حقوق و مزایا در این فضا منتشر می‌شود که بسیاری از مردم حتی… Continue Reading