با انتصاب برخی القاب به کارگران، از قانون فرار می‌کنند

با انتصاب برخی القاب به کارگران، از قانون فرار می‌کنندحسین حبیبی معتقد است؛ ماده 8 قانون کار برای همه کارگران ازجمله کارگران پیمانکاری لازم‌الاجراست؛ لذا ازنظر قانون هیچ کارفرمایی نمی‌تواند با کارگر قراردادی ببندد که مندرجات آن کمتر از حداقل‌های… Continue Reading