افزایش ۴۶ هزار نفری بیکاران در انگلیس

افزایش ۴۶ هزار نفری بیکاران در انگلیسگزارش‌های رسمی از افزایش ۴۶ هزار نفری آمار بیکاران در انگلیس خبر می‌دهد. افزایش ۴۶ هزار نفری بیکاران در انگلیس گزارش‌های رسمی از افزایش ۴۶ هزار نفری آمار بیکاران در انگلیس خبر می‌دهد.افزایش ۴۶… Continue Reading

عقب نشینی دولت انگلیس از لغو حق تردد آزاد نیروی کار اروپایی پس از برگزیت

عقب نشینی دولت انگلیس از لغو حق تردد آزاد نیروی کار اروپایی پس از برگزیت«دیوید دیویس» وزیر برگزیت دولت ‘ترزا می’در سخنانی با بیان اینکه انگلیسی ها هنوز آمادگی انجام برخی از فعالیت ها که از سوی اروپایی ها در… Continue Reading

مورینیو سرمربی انگلیس شد!

مورینیو سرمربی انگلیس شد!آقای خاص که پیش از این از بی‌میلی‌اش برای هدایت تیم‌های ملی حرف می‌زد، اکنون هدایت سه‌شیر را برعهده گرفته است. مورینیو سرمربی انگلیس شد! آقای خاص که پیش از این از بی‌میلی‌اش برای هدایت تیم‌های ملی… Continue Reading

ژاوی: انگلیس بخت نخست قهرمانی در یورو 2016 است

ژاوی: انگلیس بخت نخست قهرمانی در یورو 2016 است ژاوی: انگلیس بخت نخست قهرمانی در یورو 2016 است ژاوی: انگلیس بخت نخست قهرمانی در یورو 2016 است اتوبیوگرافی قدیر نیوز