بیش از 70 درصد پزشکان جهان با خرید عضو به‌جای اهدا موافق هستند

بیش از 70 درصد پزشکان جهان با خرید عضو به‌جای اهدا موافق هستندپیوند عضو تاریخچه درازی دارد. این دانش از زمانی که انسان‌ها تلاش کردند خون گوسفندان را به انسان‌ها تزریق کنند یا محتوای معده بیماران فوت شده را به… Continue Reading

وحید طالب‌لو اعضای بدن خود را اهدا می‌کند + عکس

وحید طالب‌لو اعضای بدن خود را اهدا می‌کند + عکس وحید طالب‌لو اعضای بدن خود را اهدا می‌کند + عکس وحید طالب‌لو اعضای بدن خود را اهدا می‌کند + عکس موزیک سرا