در دو حادثه شغلی، کارگری جان باخت و کارگر دیگری جان گرفت

در دو حادثه شغلی، کارگری جان باخت و کارگر دیگری جان گرفتدر دو حادثه جداگانه شغلی، یک کارگر در تهران جان باخت و کارگر دیگری در ساوه جان گرفت. در دو حادثه شغلی، کارگری جان باخت و کارگر دیگری جان… Continue Reading

ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باخت

ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باختروز گذشته در اثر ریزش معدن در نور مازندران، یک کارگر جان خود را از دست داد. ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باخت روز گذشته در اثر ریزش معدن… Continue Reading