طراحی ساز و کار افزایش امنیت شغلی کارگران با همکاری اتاق بازرگانی ایران

طراحی ساز و کار افزایش امنیت شغلی کارگران با همکاری اتاق بازرگانی ایرانوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران برطراحی سازوکاری به منظور افزایش امنیت شغلی کارگران تاکید کرد. طراحی ساز و کار افزایش… Continue Reading

حال و روز فرش و پسته ایران در بازارهای جهانی از نگاه رئیس اتاق بازرگانی ایران

حال و روز فرش و پسته ایران در بازارهای جهانی از نگاه رئیس اتاق بازرگانی ایرانرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی تلگرامی نوشت: وضعیت جدید، نوید روزهای بهتری را برای فرش ایرانی دارد ،اما دغدغه هایی… Continue Reading