جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود

جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شودجمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه از تغییر قائم مقام شرکت ابراز خشنودی کردند و خواستار حل مشکلات این واحد تولیدی شدند. جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود جمعی از… Continue Reading

وزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کند

وزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کندوزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کنند وزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کند وزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها را مسترد کنندوزارت نفت بایستی مزایای دریافتیِ ستادی‌ها… Continue Reading