بحث انحرافی «دستمزد منطقه ای» در آستانه تعیین دستمزد ۹۹

بحث انحرافی «دستمزد منطقه ای» در آستانه تعیین دستمزد ۹۹ عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره مزد منطقه‌ای گفت: حداقل مزد وفق ماده ۴۱ قانون کار برای همه مناطق باید با توجه به نرخ تورم‌ باشد؛ پس… Continue Reading