بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شد

بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شدکارگران کارخانه نساجی شماره ۱ قائمشهر سه ماه معوقات مزدی دارند. مدیران کارخانه از پرداخت بخش‌هایی از این مطالبات خبر دادند. بخشی از معوقات مزدی کارگران نساجی قائمشهر پرداخت شد کارگران کارخانه… Continue Reading

دفاع جان‌کری از پرداخت 400‌میلیون‌دلار به ایران‌: باج‌دهی نبود، حق ایران بود/ پول پرداخت شده به ایران بخشی از یک مناقشه مالی مربوط به قبل از انقلاب بود

دفاع جان‌کری از پرداخت 400‌میلیون‌دلار به ایران‌: باج‌دهی نبود، حق ایران بود/ پول پرداخت شده به ایران بخشی از یک مناقشه مالی مربوط به قبل از انقلاب بودجان کری وزیر امورخارجه آمریکا روز پنجشنبه با دفاع از پرداخت 400 میلیون… Continue Reading