دولت‌ها قدمی برای کارگران برنداشته‌اند

دولت‌ها قدمی برای کارگران برنداشته‌اندچمنی گفت: ما شاهد سرمایه‌داری شدن سیستم کشورمان هستیم که مغایر با اصول دین اسلام است. دولت‌ها قدمی برای کارگران برنداشته‌اند چمنی گفت: ما شاهد سرمایه‌داری شدن سیستم کشورمان هستیم که مغایر با اصول دین اسلام… Continue Reading