برپایی تجمع صنفی کارگران مقابل شورای نگهبان

برپایی تجمع صنفی کارگران مقابل شورای نگهباندو تشکل صنفی کارگری در اعتراض به موافقت مجلس شورای اسلامی با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت، برای روز چهارشنبه فراخوان تجمع دادند. برپایی تجمع صنفی کارگران مقابل شورای نگهبان… Continue Reading