کدام بازنشسته‌ها حق برگشت دارند؟

کدام بازنشسته‌ها حق برگشت دارند؟با وجود لازم الاجرا بودن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، کم نیستند افرادی که از این قانون مستثنی نشده ولی در سازمان‌ها و دستگاه‌های که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می کنند فعالند. کدام بازنشسته‌ها حق… Continue Reading