گام بلند دایی به سوی سکوی افتخار

بازی عصر امروز صبا با گسترش فولاد در تبریز می‌تواند شروع حمله صبایی‌ها به یک سوم پایانی فصل تلقی شود.روزنامه ایران ورزشی: بازی عصر امروز صبا با گسترش فولاد در تبریز می‌تواند شروع حمله صبایی‌ها به یک سوم پایانی فصل… Continue Reading