مذاکره‌کنندگان باید مزد را به‌روز کنند

مذاکره‌کنندگان باید مزد را به‌روز کنندعضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: سال گذشته سبد معیشت به امضای اعضای شورای تعیین دستمزد رسید اما اینکه امسال چقدر بتوانیم این سبد را اعمال کنیم، بستگی به مذاکرات… Continue Reading