بگذارید چرخ ما بچرخد +تصاویر

بگذارید چرخ ما بچرخد +تصاویردر حالی این روزها چرخ اقتصاد به سختی می چرخد که صاحبان چرخ دستی‎های بازار تهران هم از دست هایی که نمی گذارد چرخ آنها بچرخد گله دارند. بگذارید چرخ ما بچرخد +تصاویر در حالی این… Continue Reading