چرا بیشتر مهندسان کشاورزی بیکارند؟

چرا بیشتر مهندسان کشاورزی بیکارند؟با وجود آنکه متقاضیان اشتغال در جامعه روز به روز در حال افزایش است و با مازاد نیروی فارغ‌التحصیل در برخی رشته‌ها از جمله کشاورزی روبه رو هستیم اما سهم اشتغال در بخش کشاورزی طی سال‌های… Continue Reading