بازداشت رانندگان بی‌ملاحظه برای 24 ساعت

بازداشت رانندگان بی‌ملاحظه برای 24 ساعتپلیس راهنمایی و رانندگی دوبی اعلام کرد: رانندگان خاطی و بی ملاحظه برای مدت زمان 24 ساعت بازداشت می‌شوند. بازداشت رانندگان بی‌ملاحظه برای 24 ساعت پلیس راهنمایی و رانندگی دوبی اعلام کرد: رانندگان خاطی و… Continue Reading