چرا قربانیان تجاوز بیشتر بیمار می‌شوند؟

چرا قربانیان تجاوز بیشتر بیمار می‌شوند؟کارشناسان آمریکایی هشدار دادند قربانیان تجاوز جنسی نه تنها دچار مشکلات روحی و روانی می‌شوند بلکه بیشتر در معرض انواعی از بیماری‌های جسمی هستند. چرا قربانیان تجاوز بیشتر بیمار می‌شوند؟ کارشناسان آمریکایی هشدار دادند قربانیان… Continue Reading